Misyon

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapar. Okulların, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılar. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlar. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar.

           Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

           İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

           Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapar. Okulların, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılar. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlar. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar.

          Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah İçerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Keçiborlu Belediyesi, Keçiborlu'nun, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.

           Belediyemiz bu misyon çerçevesinde, alt yapı hizmetleri yanında sosyal belediyeciliği de ön planda tutmaktadır. Hıdırellez şenliği, kadınlar günü ve anneler günü gibi etkinliklerle ilçemizdeki sosyal yaşam geliştirilmeye çalışmaktadır. Belediyemizce amatör spor karşılamları düzenlemekte,düzenlenenlere iştirak edilmektedir.

           İlçemizde alt yapısının çok eski olması nedeniyle çalışma yoğunluğumuz su hattı arıza onarımı kanalizasyon hatlarınnın ilçe içindeki tümünün kapalı akıtılması ve kanalizasyon hattına bağlanmış ev bırakılmaması hedefimiz için çalışılmış ve şuan da ilçemizin kanalizasyon sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikli hedefimiz ilçe halkımızı sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşatmaktır. ''İlçemizin görünümünü değiştirerek; sürekli gelişen ve değişen bir Keçiborlu yaratmak''  olan ana hedefimize; çevre yolu, karayolu refüjleri peyzajı, karayolu aydınlatma, trafik ışıkları, benzinlik,terminal, TOKİ ve parklarla bu amaca uygun çalışılmaktadır.

           Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki  diğer görev ve hizmetleri de yasalar doğrultusunda yapmaktadır.

           Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate alınarak yapılmaktadır.

          Bu Hizmetler  45 kişilik personel (12 Memur,1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi, 21 kadrolu İşçi 1 Sözleşmeli Avukat ) ile yapılmaktadır.